Mødeplan

Samlet årshjul for overordnede fælleskommunale møder kan findes her:

Årshjul

Sundhedsdirektørernes forretningsudvalg:

Der afholdes i 2018 møder i Sundhedsdirektørernes forretningsudvalg på følgende datoer:

 • 18. januar
 • 8. februar
 • 21. marts 
 • 25. maj
 • 30. maj (fælles FU med regionen)
 • 21. august
 • 21. september
 • 19. november

Der udsendes dagsorden 1 uge før mødet og punkter til dagsordenen skal således fremsendes til Det fælleskommunale Sundhedssekretariat minimum 2 uger før mødets afholdelse.

Møder i Den administrative Styregruppe:

Der afholdes i 2018 møder i Den administrative Styregruppe på følgende datoer:

 • 2. marts
 • 25. maj
 • 14. september
 • 9. november 

Møder i Sundhedskoordinationsudvalget:

Der afholdes i 2018 møder i Sundhedskoodinationsudvalget på følgende datoer:

 • 13. april
 • 22. juni
 • 10. oktober
 • 7. december