Sundhedsdirektørernes FU

Sundhedsdirektørernes forretningsudvalg består af 5 sundhedsdirektører, 1 repræsentant fra hver klynge samt en repræsentant fra Aalborg Kommune. Forretningsudvalget udpeges af Kommunaldirektørkredsen.

Forretningsudvalget arbejder for at etablere og sikre et velfungerende samarbejde på sundhedsområdet mellem de 11 kommuner i Region Nordjylland; med særligt fokus på sundhedsaftalerne og det nære sundhedsvæsen.

Forretningsudvalget repræsenterer de 11 kommuner i Region Nordjylland og har som fælles organ for de 11 kommuner kompetence til:

  • at indstille sager til drøftelse i DAS og det Fælles FU
  • at træffe koordinerende, administrative beslutninger vedr. Sundhedsaftalernes udarbejdelse og tværsektorielle implementering
  • at udpege medlemmer til styregrupper, arbejdsgrupper og følgegrupper i forbindelse med samarbejdet omkring Sundhedsaftalerne
  • at gennemføre dialogaktiviteter og andre fælles aktiviteter vedrørende udvikling og gennemførelse af Sundhedsaftalerne, herunder nedsætte arbejdsgrupper efter behov

Sundhedsdirektørernes forretningsudvalg sekretariatsbetjenes af Det fælleskommunale Sundhedssekretariat og fungerer opgavemæssigt som opdragsgiver for sekretariatet. 

 

Sundhedsdirektørernes forretningsudvalg er:

 

 Leif Serup

Leif Serup, Direktør for Sundhed, Ældre og Handicap, Hjørring Kommune
(Kontakt: leif.serup@hjoerring.dk)

 

 

Peter Møller Rasmussen

Peter Møller Rasmussen, Direktør for Børn og Familie samt Sundhed og Omsorg, Mariagerfjord Kommune
(Kontakt: peras@mariagerfjord.dk)

 

 

Hanne Madsen

Hanne Madsen, Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Jammerbugt Kommune 
(Kontakt: hnm@jammerbugt.dk)

 

 

 lone becker
Lone Schmidt Becker, Direktør for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen, Thisted
(Kontakt: lsb@thisted.dk

 

 

Bente Graversen
Bente Graversen, Direktør Sundheds- og kulturforvaltningen, Aalborg 
(Kontakt: bente.graversen@aalborg.dk)