De 4 kommunale klynger

Kommunerne har på sundhedsområdet organiseret sig i 4 klynger.

De 4 klynger er:

  • Klynge Nord: Læsø, Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev
  • Klynge Midt: Aalborg og Jammerbugt
  • Klynge Vest: Thisted og Morsø
  • Klynge Syd: Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord

klynger

Klyngerne skal medvirke til at forenkle den administrative struktur og optimere/formindske det kommunale ressourceforbrug på det store antal råd, nævn, styregrupper og arbejdsgrupper, som kendetegner sundhedsområdet.

Udgangspunktet er, at kommunerne gennemfører princippet om klyngerepræsentation i alle arbejds- og styregrupper, hvilket vil sige 1 repræsentant pr. klynge. Som kommunal repræsentant deltager man i arbejdsgruppens arbejde som repræsentant for alle kommuner i den pågældende klynge. 

Det vil undtagelsesvist være muligt for den enkelte kommune at sende egen repræsentant, udover den fælles klyngerepræsentant. Der vil også være situationer, f.eks. i grupper med implementeringsopgaver, hvor det vil være nødvendigt med udpegning af repræsentanter fra alle kommuner. 

Klyngerne aftaler indbyrdes, hvordan det praktiske samarbejde i klyngen skal fungere og den interne koordinering, gensidig orientering og mødeafholdelse er således klyngens ansvar alene.

Der er i hver klynge udpeget en klyngetovholder, som man kan kontakte ved "lokale" spørgsmål om f.eks. deltagelse i arbejdsgrupper eller lignende.

De fire tovholdere er:

Fra Klynge Midt: Malene Horsholt Jensen (malene.horsholt@aalborg.dk)

Fra Klynge Nord: Nadia Flyvholm Bak (nadia.flyvholm.bak@hjoerring.dk)

Fra Klynge Vest: Michael Hye (mihy@thisted.dk)

Fra klynge Syd: Inge Kjær Andersen (ikan@rebild.dk)