Samarbejdsudvalg for fysioterapi

Udvalget består af samlet set 8 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af Regionsrådet, 2 medlemmer udpeges af kommunerne i regionen og 4 medlemmer udpeges af Danske Fysioterapeuter.

Der afholdes 4 møder årligt. Udpegningen har hjemmel i overenskomsten.

Beskæftiger sig med almindelig fysioterapi såvel som vederlagsfri fysioterapi.

 

Medlemmer:

Byrådsmedlem Jammerbugt Diane Aarestrup (A) (medlem af udvalget)

Byrådsmedlem Frederikshavn Jytte Høyrup (V) (medlem af udvalget)

 

Peter Therkildsen (V) Regionsrådsmedlem (medlem af udvalget)

Jette Ramskov Kristensen (A) Regionsrådsmedlem (medlem af udvalget)

 

Fysioterapeut Helle Feldborg Thøgersen (medlem af udvalget)

Fysioterapeut Preben Weller (medlem af udvalget)

Fysioterapeut Birthe Schelde Nielsen (medlem af udvalget)

Fysioterapeut Marit Larsen (medlem af udvalget)   

 

Rikke Albrektsen - Direktør, Frederikshavn Kommune

Konsulent Jonas Birk Lunen, Det fælleskommunale Sundhedssekretariat

 

Carsten Rabe Kvist - Kontorchef, Region Nordjylland 

Rikke Thorst - Fuldmægtig, Region Nordjylland

 

Gitte Nørgaard, Danske Fysioterapeuter (observatør)

 

Delt sekretariatsbetjening mellem kommuner og region:

Jonas Birk Lunen, Det fælleskommunale Sundhedssekretariat, jbl@aalborg.dk  

Rikke Thorst, Region Nordjylland, r.thorst@rn.dk